ITD

Inspekcja Transportu Drogowego to państwowa służba, której naczelnym zadaniem jest pilnowanie zmotoryzowanych i pojazdów ciężarowych. Do ich jurysdykcji należy przede wszystkim nadzorowanie czy tiry nie mają niedozwolonej wagi, która zazwyczaj jest zawyżana przez przeładowanie pojazdów oraz czy stan techniczny pojazdów jest dobry. Organ, którym jest inspekcja transportu drogowego założony został z dniem 6 września roku 2001. Read more