ITD

Inspekcja Transportu Drogowego to państwowa służba, której naczelnym zadaniem jest pilnowanie zmotoryzowanych i pojazdów ciężarowych. Do ich jurysdykcji należy przede wszystkim nadzorowanie czy tiry nie mają niedozwolonej wagi, która zazwyczaj jest zawyżana przez przeładowanie pojazdów oraz czy stan techniczny pojazdów jest dobry. Organ, którym jest inspekcja transportu drogowego założony został z dniem 6 września roku 2001.

ITD została wykreowana po to, żeby realizować kilka niesamowicie ważnych zadań, do jakich zalicza się: poprawa bezpieczeństwa na drogach, oddziaływanie na kierowców, aby przestrzegali oni zapisów ustawowych, przeciwdziałanie rozkwitowi nieprzepisowej konkurencji, usunięcie niezdrowych wydarzeń w transporcie drogowym oraz przeciwdziałanie degradacji dróg. Wszystko to czyni, że polepsza się ponadto stan środowiska naturalnego. Ponadto inspektorzy specjalizują się dodatkowo w ściganiu wykroczeń, które powszechne są w transporcie drogowym.

Kierowaniem ITD para się Główny Inspektor Transportu Drogowego. Rewident ów odpowiada przed ministrem do spraw tranzytu. Do ITD należy dodatkowo pajęczynę foto-radarów oraz detektory szybkości, które umieszczone są na autostradach i aparaty elektronicznego poboru odpłatności.

Do standardowych zajęć, którymi para się inspekcja drogowa przynależą inspekcje zamiejscowe, które sieją popłoch pośród szoferów pojazdów ciężarowych. Do ITD nie należy jednak jedynie kontrolowanie pojazdów w trasie, lecz ponadto inspekcja siedziby, którą posiada spedytor. Do istotnych zadań ITD zalicza się ponadto trzymanie kontroli nad publicznym transportem osób. Wszystko dlatego, aby zapewnić 100% wiarygodność i gwarancję najwyższej jakości poprzez usunięcie z ruchu samochodowego pojazdów niesprawnych bądź w pewnym stopniu uszkodzonych.

Funkcjonariusze Inspektoratu Transportu Drogowego są w ścisłej współpracy z takimi aparatami państwowymi jak strażnicy graniczni, służba celna czy drogówka. Jednocześnie pozostają w kontakcie z innymi kontrolami, np: weterynaryjna, handlowa i PIP.

Od jakiegoś czasu również ITD para się wydawaniem koncesji na transport światowy.

Dodaj komentarz